ukaž
foto
ukaž
mapu

Písek slaví 777

V r. 2020 uplynulo 777 let od první písemné zmínky o městě Písku. Ta je doložena v listině krále Václava I. z r. 1243 vydané „apud Pezch“ tedy „v/u Písku“. Písek byl založen k ochraně rýžovišť a obchodní stezky překračující řeku Otavu a také k posílení královské moci na jihu Čech. Sídlo se zdárně rozvíjelo a vedle střediska obchodu a řemesel se stalo také významným centrem kultury a vzdělávání později označovaným jako „Jihočeské Atény“. Díky svému okolí pak získalo přívlastek „město v moři lesů“. V počátku 20. století bylo známo jako „město studentů a důchodců“, v jeho druhé polovině se zase proslavilo jako „město textilu“ a v 21. století se profiluje jako jedno z nejlepších měst pro život v České republice.

Obdobně jako tomu bývá v lidských životech, i Písek zažil těžká období své existence. Přestál je a vyzrál v město, které si zakládá na místních zvyklostech, ale které se také rádo posune vpřed a přinese pokrok do života svých obyvatel i inspiraci pro další. Písečtí jsou na své město a jeho výročí právem hrdí. Doufají, že přestojí i stávající epidemickou situaci a budou moci spolu s příznivci Písku oslavit jeho 777. narozeniny v roce 2021.

nahoru