PRODUKTYCykloturistika › Povodím Blanice

Povodím Blanice

Trasa vás povede malebnou krajinou jižního Písecka mimo cyklisticky značené trasy. Pojedete příjemně zvlněným krajem povodí Blanice, přes Putim do Protivína. Trasa je mimo deštivé dny středně náročná, vhodná pro trekingová a horská kola. Její délka je ca 50 km.

Po Otavské cyklistické cestě se vydáte po cyklostezce proti proudu Otavy, minete soutok Otavy s Blanicí a pokračujete až do Švejkovy Putimi. Zde projedete náves a kolem kravína sjedete na zpevněnou cestu (CT1257), která vás přivede k Blanici a povede dále podél řeky. Za mostkem u jezu vás cesta provede pod železniční tratí a postupně se bude od řeky vzdalovat, až se přimkne k železnici, přes kterou vás po přejezdu převede na druhou stranu na zpevněnou cestu a po ní ke stanici ČD Heřmaň.
Zde znovu přejedete trať a po CT1257 v souběhu s červenou značkou KČT pojedete přes Heřmaň do Humňan. Těsně před obcí Humňany za osadou Na Ovčíně se napojíte na CT1073 a za obcí Humňany odbočením vlevo opustíte CT1257. Dál pokračujete po CT1073 kolem soustavy rybníčků do Božovic a stále po CT1073 do Radan a přes Kloub, kde odbočením vlevo opustíte CT1073 a přes Chvaletice dojedete do Protivína.
Z Protivína se po CT1146 vydáte do Myšence, kde pod hřbitovem opustíte CT1146 odbočením vpravo na starou silnici k Protivínu, ale za posledním stavením se dáte vlevo kolem tůní a ramen Blanice k podjezdu pod E49 a narazíte na novou upravenou štěrkovou cestu a po ní odbočením vlevo pojedete na Žďár. Ve Žďáru se napojíte na CT1146 a po ní na Tálín a Kukle a stále po CT1146, po kraji lesa a přes Semice do Písku.

Zajímavosti na trase:

  • Socha Dobrého vojáka Švejka v Putimi
  • Kostel sv. Jiljí v Heřmani
  • Krokodýlí ZOO a muzeum Království času Protivín
  • Kostel sv. Havla v Myšenci
  • Tálínský rybník
  • Hostinec U Báby Lišků Semice
<< zpět
nahoru