Rezervace

Návštěva písecké věže

Velká věž píseckého děkanského kostela dnes slouží jako vyhlídková. Návštěvníci v organizovaných skupinách vystoupají 210 schodů do vyhlídkového patra ve výši 42 m. Vzhledem k omezenému počtu účastníků jedné prohlídky (max. 10 osob) doporučujeme předchozí rezervaci návštěvy on-line nebo v Turistickém informačním centru Písek. Dostavte se k hlavnímu vchodu do kostela (západní strana) ca 5 minut před stanoveným časem. Pan věžný vyčkává pouze do odbytí celé hodiny na kostelní věži.

Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat platná protiepidemiologická opatření. Celková doba prohlídky je ca 50 minut.

TERMÍNY PROHLÍDEK:

  • září – říjen    soboty, neděle, svátky    13, 14, 15 h
  • listopad – únor  sobota (vyjma svátků)    13, 14, 15 h
  • březen – květen soboty, neděle, svátky    13, 14, 15 h
  • červen     denně kromě pondělí     13, 14, 15, 16 h
  • červenec – srpen denně kromě pondělí    13, 14, 15, 16, 17 h


Pro rezervace je využíván systém www.reservanto.cz


Předchozí
Další
nahoru