ukaž
mapu
ukaž
foto
ZAJÍMAVOSTIMěstská architektura › Městské hradby

Městské hradby

Pro svou obranu si měšťané hned při vzniku města vybudovali pevné hradby. Jejich prstenec svíral město ze všech stran a dovnitř bylo možno vstoupit třemi branami. U mostu přes Otavu stála nejvýstavnější Pražská neboli Dolní, na opačné straně města Budějovická, zvaná též Horní. Tyto dvě brány ustoupily provozu kolem poloviny 19. století.

Nejznámější písecká brána zvaná Putimská v jihozápadní části města byla bohužel zbořena jako první již v roce 1836. Dodnes nám ji připomíná znárodnělá studentská píseň “Když jsem já šel tou Putimskou branou”. V roce 2006 byl v tomto prostoru obnoven gotický hradební příkop, jehož parková úprava se stala oblíbeným místem relaxace a kulturního vyžití.

Hradební baštu zde zdobí písecký prapor v barvách modré a žluté. Z bašt, které sloužily k obraně, se dochovala např. polokruhová poblíž pomníku lva v Budovcově ulici a okrouhlá naproti poště. Zbytky městské hradby můžeme ještě dobře vidět například nad řekou a v Palackého sadech.

nahoru