ukaž
mapu
ukaž
foto
ZAJÍMAVOSTISakrální prostory › Pietní park sv. Trojice

Pietní park sv. Trojice

Poté co na původním píseckém hřbitově u děkanského kostela již nebyl volný prostor, bylo r. 1549 otevřeno nové pohřebiště mimo hradby města na levém břehu Otavy. Součástí areálu je také renesanční kostel sv. Trojice a zvonice. I toto místo došlo na hranici své kapacity a v první polovině 20. století jeho funkci postupně převzal Lesní hřbitov na okraji Píseckých hor. Svatotrojický hřbitov měl být zcela zrušen, ale zůstal zachován jako pietní park s hroby řady významných regionálních osobností. V kostele jsou dnes pořádány koncerty či jiné společenské události.

otevřeno: V-IX 6-21 h, X-IV 8-17 h

nahoru