ukaž
mapu
ukaž
foto
TOP cíle › Královský hrad

Královský hrad

Tato významná stavba české hradní architektury byla zbudována ve druhé polovině 13. století písecko-zvíkovskou stavební hutí pro českého krále Přemysla Otakara II., který na jeho výstavbu osobně dohlížel. Hrad stál při okraji města a byl projektován skutečně velkoryse. Nevelké nádvoří obíhala čtyři arkádová křídla se třemi obrannými věžemi, reprezentační prostory, k nimž patřila kaple a dva velké sály, se nacházely v prvním patře.

Město hrad zakoupilo do svého majetku v roce 1509, avšak během následujících staletí došlo k jeho devastaci – přestavby a demolice nám znemožňují obdivovat původní krásu hradu, který přišel o všechny věže a tři křídla. Dodnes zůstalo zachováno pouze západní křídlo nad řekou Otavou, v němž je přístupný velký gotický sál vyzdobený kopiemi fresek z roku 1479.

V areálu bývalého hradu již od roku 1902 sídlí Prácheňské muzeum s rozsáhlými sbírkami z dějin a přírody regionu. Za moderní expozice, které každoročně navštíví desítky tisíc návštěvníků, získalo od Rady Evropy titul Evropské muzeum roku 1996.


Předchozí
Další
nahoru