ukaž
foto
ukaž
mapu
ZAJÍMAVOSTIMěstská architektura › Domovní znamení

Domovní znamení

Ve středověku nebývaly domy označeny popisnými čísly, ta dostaly písecké domy až po roce 1770. Do té doby se domy nazývaly podle majitelů, případně podle domovních znamení. Bývalo věcí cti majitele domu ozdobit fasádu malovaným, freskovým, plastickým či dokonce skutečným předmětem, který buď připomínal jméno vlastníka, jeho činnost, nějakou událost, případně byl předmětem pouze dekorativním.

Písek měl nebývalé štěstí, že se jich na fasádách uchovala řada dodnes. Na Velkém náměstí je to dům U Zlaté lodi, U Svaté Anny, U Třech korun, U Zlatého zvonu nebo U Červeného raka. Známé je znamení domu U Slona v domě na konci Karlovy ulice proti Kamennému mostu. Budete-li mít otevřené oči, při procházce městem uvidíte i mnohá další – např. na Drlíčově dům U Bílého beránka a U Stříbrných denárů či v ulici Fráni Šrámka dům U Koulí a U Zlaté koule.

nahoru