ukaž
mapu
ukaž
foto
ZAJÍMAVOSTISakrální prostory › Klášterní kostel Povýšení sv. Kříže

Klášterní kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel upomíná na někdejší sídlo dominikánů v Písku. Klášter stával jižně od něj od druhé poloviny 13. století až do 20. srpna 1419, kdy byl zničen místními vyznavači kalicha. Podle tradice byli mniši svrženi se skály do řeky, klášter rozbořen a vypálen. V pobělohorské době došlo k obnovení sídla řádu, ale za Josefa II. byl s konečnou platností zrušen.

Klášterní kostel má výrazné renesanční sgrafitové průčelí – pozůstatek z doby, kdy objekt sloužil jako městská solnice. Nad levým portálem se nachází znak dominikánského řádu. Po zrušení kláštera a zpřístupnění kostela veřejnosti ze strany od náměstí musel být kostel uvnitř přeorientován, jeho barokní oltář tedy směřuje na západ. Pod dlažbou se nachází švamberská krypta ze 17. století. Ve věži visí dva zvony, ten starší z roku 1575 je dílem známého českého zvonaře Brikcího z Cimperka.

Kostel je přístupný při mších

nahoru