ukaž
mapu
ukaž
foto

Bakaláře

Prostranství kolem děkanského kostela je od roku 1900 zváno Na Bakalářích, resp. nyní Bakaláře. Pojmenování se tomuto místu dostalo podle školy, která zde stávala takřka tři století, od roku 1565 do roku 1853, a jejích učitelů – bakalářů, kteří zde působili. Jižní stranu Bakalářů dříve uzavírala městská hradba, zbořená v první třetině 19. století.

Při rekonstrukci prostranství byl v letech 2008 - 9 proveden archeologický průzkum, který odkryl mj. studnu z vrcholného středověku a zcela překvapivě pozůstatky pravěké nekropole – mohyly z 15. století před Kristem a žárové hroby z 13. – 12. století před Kristem. Část těchto nálezů zůstala odkrytá veřejnosti pod skleněnými průhledy.

Moderní architektonická koncepce zde ztvárnila bývalou kašnu před hlavním portálem kostela a tzv. bakalářský ostrůvek, jehož šest kamenných lavic jako připomíná původní renesanční školu.


Předchozí
nahoru