ukaž
mapu
ukaž
foto
ZAJÍMAVOSTI › Písecké památníky

Písecké památníky

Nejznámějším píseckým pomníkem je tzv. „lev“ postavený z jemnozrnného pískovce v roce 1861 v místě bývalého hradebního příkopu. Lev na hranolovém podstavci bojující na rozprostřeném vojenském praporu se dvěma hady připomíná tragické bitvy roku 1859, kdy Rakousko bojovalo v severní Itálii proti Sardinii a Francii. Zejména v bitvě u Melegnana a pak i Solferina padlo 871 mužů z písecké vojenské posádky.

Palackého sadech se nacházejí pomníky historika a politika Františka Palackého, básníka Adolfa Heyduka a barokní socha pohanského boha Neptuna, která původně zdobila již neexistující kašnu na Velkém náměstí.

Na Mírovém náměstí stojí pomník legionářům.

V porevolučním období vznikly nové pomníky: na konci zmiňovaných Palackého sadů pomník letců Písecka bojujících v jednotkách Královského britského letectva a u Nového mostu památník obětí druhé světové války.

Památka americké armády, osvoboditelky města v květnu 1945, je uctěna nedaleko křižovatky tříd Pražská a Národní svobody. U Zemského hřebčince pak byl u příležitosti 70. výročí ukončení této války vystavěn Památník setkání armád.

V parku na Husově náměstí jsou moderním pomníkem připomenuti političtí vězni a rovněž Mistr Jan Hus.

Několik pomníků se nachází také v příměstské části Píseckých hor:

Rašínův pomník připomíná časté letní pobyty ministra financí československé republiky Dr. Aloise Rašína v Písku. V píseckých lesích houbařil a rád sedával na lavičce v místě dnešního pomníku s výhledem na Písek. K jeho poctě byl v příměstském lese „Na Americe“ v roce 1933 postaven pomník s bronzovou plaketou od Jana Jiříkovského. 

Vzpomínkou na válečné časy je pomník 1. světové války. Pomník nechal postavit v roce 1915 lesmistr Karel Knapp s letopočty 1914 a 1915. Letopočty 1916, 1917, 1918, byly do kamene vytesány v průběhu války. 

Skautský pomník byl odhalen v roce 1994 při příležitosti 75. výročí založení skautingu v Československu. Přírodní, oválný kamen pochází z Píseckých hor. Je na něm vytesán letopočet 1919 – 1994 a skautská lilie. Pomník se nachází v horní části přírodního divadla, ve kterém se hrávalo ve 20. a 30. letech minulého století.

130 let lesnictví v Písku (1884/5–2014/5) připomíná další pomník.

nahoru