ukaž
mapu
ukaž
foto
ZAJÍMAVOSTIMěstská architektura › Hotel Dvořáček

Hotel Dvořáček

Monumentální budova byla vystavěna v místě středověkých městských hradeb a v blízkosti Budějovické brány r. 1899. Hotel U Arcivévody Františka Ferdinanda změnil po r. 1918 podle svého majitele název na Dvořáček. Na začátku 20. století se jednalo o jedno z nejluxusnějších ubytovacích zařízení na jihu Čech. Od 60. let do r. 1994 fungoval jako Interhotel Otava. Fasáda novorenesanční stavby se pyšní 11 obrazy z dějin města Písku, které navrhl národní malíř Mikoláš Aleš – rodák z nedalekých Mirotic a student píseckých škol, ke kterým se však údajně sám na obraze „Písečtí studenti pozdravují Zvíkov“ staví zády.

Alšovy stopy pak ve městě najdete i na dalších místech. Rodák z nedalekých Miroticích v Písku ve svých deseti letech začal navštěvovat hlavní, tehdy německou školu v Písku. Spolu se svými dvěma staršími bratry a strýcem bydlel na podnájmu na několika místech, zejména v domě v Ningrově ulici, který je zdobí Alšova busta. Podle slavného národního malíře je pojmenované také přilehlé náměstí.

Kromě zmíněné výzdoby fasády hotelu Dvořáček se Aleš podílel na výzdobě tzv. Kodlova domu na třídě Národní svobody. V restauraci U Reinerů visí reprodukce Alšovy karikatury, kterou tam v roce 1897 mistr nakreslil při zdejší návštěvě.


Předchozí
Další
nahoru