ukaž
mapu
ukaž
foto
ZAJÍMAVOSTI › Rekonstrukce historického obvodu města

Rekonstrukce historického obvodu města

Historické jádro města Písku je ohraničené na západě nábřežím řeky Otavy a dále převážně okruhem zeleně kopírujícím průběh původních městských hradeb. Celý jeho obvod byl v průběhu let 2000 – 2017 postupně zrekonstruován. Z předmostí Kamenného mostu, Fügnerova náměstí, se můžete projít po moderní promenádě podél řeky Otavy a pod panoramatem píseckého hradu a Sladovny až k Městské elektrárně. Dále pak tzv. Katovskou brankou do revitalizovaného hradebního příkopu a odtud ke strategicky nejvýznamnější části celého projektu – upravenému prostranství Bakaláře s řadou zajímavých architektonických prvků. Druhá část jeho rekonstrukce v oblasti památníku lva se stala v r. 2017 završením celého projektu. Novým symbolem Písku se zde stala moderní, večer osvětlená, fontána.


Další
nahoru