ZAJÍMAVOSTISakrální prostory › Cesta bolestných kamenů

Cesta bolestných kamenů

Podél trasy měřící 1,5 km a stoupající z lokality U Vodáka malebným prostorem přírodního parku až k Vyhlídce píseckých lesníků pod vrchem Jarník (609 m n. m.) je umístěno 14 mohutných, 5‑7tunových lomových bloků velmi nevšední a rozmanité barevnosti. Kámen zde ztělesňuje břemeno a tíhu bolestí současného člověka: NEDOSTATEK LÁSKY – VÝČITKY SVĚDOMÍ – VYLOUČENÍ – ROZPAD RODINY A VZTAHŮ – ZTRÁTA DŮVĚRY A VÍRY – OPUŠTĚNOST – DEPRESE – NÁSILÍ A NENÁVIST – ZÁVIST – ROZCHOD PARTNERŮ – ZRADA – ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ – NEMOC – SMRT BLÍZKÉHO

Sjednocujícím výtvarným prvkem cesty se stal kruh jako symbol jednoty, absolutna, nekonečnosti a věčnosti. Jeho princip je přítomen v každé z bolestí a vrcholí zastavením Naděje. Tato skulptura se svou podobou z celku vymyká, motiv kruhu ji však s celkem propojuje. Není již břemenem, je příslibem.

nahoru