ukaž
foto
ukaž
mapu
ZAJÍMAVOSTI › Sakrální prostory

Sakrální prostory

V Písku se nacházejí tři katolické kostely, ve kterých se konají pravidelné bohoslužby. Dále můžete navštívit domy různých protestantských církví. V Soukenické ulici stojí dodnes synagoga, jež prochází postupnou rekonstrukcí.

Zavítat také můžete na místní hřbitovy – pietní park Sv. Trojice, Lesní hřbitov a Židovský a Vojenský hřbitov za městem.

Prostor k meditaci současného člověka nabízí také Cesta bolestných kamenů na okraji Píseckých hor, která vychází ze symboliky křesťanské křížové cesty a jejího poselství – čtrnáct bolestí – čtrnáct zastavení směřujících k vrcholu – až po zastavení naděje.

nahoru