ukaž
mapu
ukaž
foto
ZAJÍMAVOSTIMěstská architektura › Užijte si umění

Užijte si umění v Písku

Originální artefakty s možností posezení, které odkazují na významné písecké osobnosti, začaly oživovat veřejný prostor ve městě Písku. Impulsem pro jejich vznik bylo marketingové téma města pro roky 2022 a 2023 „…a je to Písek, je to zas on…“. 

První z instalovaných posezení nese název „Čekání na stříbrný vítr“ a odkazuje na Fráňu Šrámka. Umístěno je na levém břehu Otavy nedaleko tzv. "Šrámkova" jezu. Autorem návrhu díla je Libor Hurda a instalováno bylo na začátku srpna 2022. Žulový základ má tvar kruhu o průměru 1,4 m, z jeho středu pak vychází 4 m vysoká plastika z kované oceli, která znázorňuje postavu vlající ve větru.

V prosinci pak bylo instalováno posezení věnované houslistovi a významnému hudebnímu pedagogovi Otakaru Ševčíkovi. Je nainstalováno u vchodu do pietního parku sv. Trojice – místě umělcova posledního odpočinku. Dílo zhotovil umělecký kovář Jiří Bajer, který je zároveň autorem návrhu.

Další dílo Jiřího Bajera doplnilo trojlístek v říjnu 2023. Posezení inspirované Františkem Křižíkem se nachází na promenádě mezi Kamenným mostem a Městskou elektrárnou. Právě zde, v prostorách Podskalského mlýna, byla díky iniciativě tohoho českého vynálezce zřízena r. 1888 vodní elektrárna a Písek se pyšní prvenstvím prvního veřejného elektrického osvětlení v českých zemích vyzkoušeným již o rok dříve. Obloukový sedák s opěrákem evokuje komutátor elektrického motoru. Bočnice posezení je tvořena monogramem FK. Součástí instalace je také figurka inspirovaná panáčkem z Google maps, která kolemjdoucí nabádá k pozvednutí zraku k přilehlé lampě veřejného osvětlení, která je reminiscencí obloukové lampy – nejznámějšímu vynálezu F. Křižíka.

Od jara 2023 je na stejné promenádě blíže ke Kamennému mostu umístěno pítko darované městu Rotary Clubem Písek. I zde se jedná o dílo Jiřího Bajera vzniklé ve spolupráci s dalším uměleckým kovářem – Tomášem Hlaváčkem.

Na levém břehu Otavy se pak můžete před parkem sv. Trojice zastavit u kamenných děl Sochařského sympozia z let 2002–3. Jedno z nich, kamenné okno, vytváří zajímavou kulisu pro Vaše záběry.

nahoru