ukaž
foto
ukaž
mapu

Po řece Otavě za vorem vor

Po řece Otavě za vorem vor
v jarech a letech odplouvaly,
míjely v dálku, zrozenci hor,
a my se za nimi dívávali.

I verše z básně Fráni Šrámka "Písecká" dokládá, že město Písek je spojeno se starobylou tradicí voroplavby, která je dokonce zapsaná na Seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

Pískem vory proplouvaly a také se zde vorové prameny vázaly – vaziště „Na Bělidle“ bývalo proti ostrovu a tzv. „nové vaziště“ vzniklo pod městem. U Smetáka a na ostrově byly situovány plavecké hospody. Na jezu u Podskalského mlýna se z každého voru se vybíralo clo. Město Písek rovněž od 20. let 18. století patřilo mezi nejvýznamnější podnikatele na Otavě. Tuto tradici si v r. 2024 připomeneme prostřednictvím řady aktivit.

Na prostranství před Kulturním domem je k vidění ukázka vorové tabule doplněná výstavními panely k tématu Voroplavba na Otavě. Během letních prázdnin se uskuteční cyklus besed o voroplavbě, hraním plaveckých písniček a tvůrčími dílnami.

Letošní Sochy z písku v Písku jsou rovněž věnovány tématu voroplavby a představují ji jako příběh dřeva, řeky a lidí. Galerie je volně přístupná na náplavce řeky Otavy v závislosti na podmínkách až do podzimních měsíců.

Fenoménu vorařství se dotknou i další tradiční akce, jako je Mezinárodní setkání harmonikářů (6. dubna), Městská slavnost (7.–8. června výstava o vorařství v domě U Slona, půjčování lodí a raftů na Otavě) nebo Duhové divadlo (13. a 14. června odpoledne plavby pramiček se startem na náplavce, recitace textů s říční, vorařskou a píseckou tématikou). Galerie Dragoun pak na 25. května připravila rodinný malířský workshop "Vory na Otavě – malovaný příběh" a v září se můžete těšit na výstavu vzniklých děl.

nahoru