PRODUKTY › Seznamte se s Pískem

Seznamte se s Pískem

K seznámení s městem Písek můžete využít služby Turistického informačního centra, které vám kromě ústních informací poskytne zdarma také trhací mapy města a okolířadu letáků. Kromě toho si zde můžete vypůjčit zvukového průvodce. Zájemci o komentované prohlídky města si mohou vyžádat kontakty na místní průvodce.

Zajímavou formou vás s Pískem seznámí informační panel na Velkém náměstí u ústí Karlovy ulice. Panel s mapovým dílem nabízí především audio nahrávky o zajímavostech Písku a okolí. Tyto spoty můžete poslouchat i ze svého mobilního telefonu v aplikace DARUMA GO!

Po všech zajímavostech Písku vás provede Městský turistický okruh v délce 12 km, vyznačený značením KČT – žlutým psaníčkem.

Písecké náměty naleznete také v herních trasách Skryté příběhy či výletních hrách s mobilem GEOFUN.

nahoru