ukaž
mapu
ukaž
foto
ZAJÍMAVOSTIMosty › Lávka Dagmar Šimkové

Lávka Dagmar Šimkové

Originální architektonické dílo propojilo na podzim 2018 břehy řeky Otavy v Písku – lokality Hradiště a Václavské předměstí na jihozápadě města. Autorem návrhu je ateliér píseckého rodáka Josefa Pleskota, realizaci provedla firma Metrostav. Celková cena díla včetně cyklostezky byla ca 61 milionů korun, z toho 19 milionů pokryla dotace.

Zhruba 140 metrů dlouhá a tři metry široká lávka je osmým mostním objektem v Písku. Využívat ji mohou pěší i cyklisté. Z obou stran totiž na lávku navazuje nová, resp. upravená, jeden a půl kilometru dlouhá cyklostezka a chodník, a propojuje novým způsobem obě lokality s centrem města i průmyslovou zónou.

Dílo nese jméno písecké rodačky a politické vězeňkyně Dagmar Šimkové, nedaleko se totiž nachází vila Marta spojená s tragickým osudem rodiny Šimkových.

Když se podíváme od Václavského břehu, tak je to šíp vystřelený směrem na Hradišťský vrch, a když se podíváme z druhé strany, tak je to šíp vystřelený ke kostelu svatého Václava. V místě, kde se šípy míjejí, se potkávají lávky,“ vysvětlil svou myšlenku architekt Josef Pleskot.

Na jaře 2019 Lávka Dagmar Šimkové získala titul PRESTA, prestižní stavba jižních Čech v kategorii Dopravní a ostatní inženýrské stavby – mosty a lávky. Odborná porota ocenila architektonicky ojedinělé řešení lávky, které je založeno na netradičním spojení dvou konstrukčních systémů – části visuté a části zavěšené.


Předchozí
nahoru