TISKOVINY › Publikace Písek slaví 777

Publikace Písek slaví 777

K výročí města byla připravena reprezentativní publikace se 777 fotografiemi Písku. Dále byl v r. 2021 vydán aktualizovaný dotisk knihy "Písek – řeka vypravuje", jejíž text je v českém a v anglickém jazyce. Tituly jsou dostupné v knihkupectvích Elim, v Turistickém informačním centru Písek a v Prácheňském muzeu.

Další realizovanou tiskovinou je diář přinášející zajímavé události jednotlivých dnů v běhu 777 let sestavených historikem PhDr. Jiřím Práškem a volně doplněnými černobílými fotografiemi převážně z archivu Zdeňka Javůrka. Pro rok 2021 vznikl obdobný diář s reprodukcemi obrazů Písku ze sbírek Prácheňského muzea.

Prácheňské muzeum dále nabízí brožuru "Václav I. v Písku" přibližující okolnosti první písemné zmínky o Písku z r. 1243.

nahoru