PRODUKTY › Písek – město v moři lesů

Písek – město v moři lesů

Autorem sloganu "Písek – město v moři lesů“, který výstižně charakterizuje přírodní krásy okolí města, je básník Jaromír Borecký (1859–1951). Z vycházek do okolí Písku vzniklo mnoho básní: Lesům, Rybník v lese, Návrat, Na vyhlídkách, Dárek z lásky, U Otavy nad Martínkem. Je rovněž autorem nápisu na chatě u Živce, kterou roku 1933 vybudoval písecký odbor Klubu turistů: „Poutníku postůj! A odpočiň zde, než nad Mořem lesů k poháru krásy tam žíznivý přichýlíš ret“.

Pro přemyslovské i lucemburské panovníky, kteří v Písku často pobývali, byly písecké lesy oblíbeným loveckým revírem. O několik století později, již za Habsburků, bylo dřevo z píseckých lesů, hlavně z partií svažujících se k Vltavě, hojně využíváno v pražském barokním stavitelství. Role panovníka jako „majitele“ královského města Písku, a tím i jeho lesů, postupně ustupovala do pozadí, a z lesů začala mít větší užitek písecká obec. Měšťané mívali právo na bezplatný příděl palivového dříví. K restituci tohoto historického majetku zpět do vlastnictví města došlo po roce 1989. Písecké lesy spravuje společnost Lesy města Písku s.r.o. Vedle hospodářské funkce jsou příměstské lesy využívány i pro rekreaci.

Největším lesním celkem je přírodní park Písecké hory, který se od Písku směřuje jihovýchodním směrem až k Vltavě v délce ca 15 km. V této rozsáhlé oblasti je limitovaná doprava vozidel a je protkaná sítí turistických, cyklistických a naučných tras. V západní části města Písku se nachází vrch Hradiště obtékaný řekou Otavou. Nad osadou Smrkovice pak leží školní polesí Hůrky. I tato místa jsou oblíbeným cílem sportovních vycházek a vyjížděk.

nahoru