ukaž
foto
ukaž
mapu
ZAJÍMAVOSTI › Mosty

Mosty

Obyvatelé 30tisícového města mají k dispozici hned 8 přemostění řeky Otavy. Nejznámější je samozřejmě stavba z 13. století – slavný Kamenný most, nejstarší dochovaný v zemi. V r. 1941 pak byl vystavěn tzv. Nový most. Dále vznikl v severní části města most Jiráskův a v západní mosty sloužící převážně automobilové a železniční dopravě.

Pěším a cyklistům slouží tři lávky – nejstarší z nich je lávka přes Městský ostrov. Novodobé jsou lávka z nábřeží 1. máje na sídliště Portyč a úplně nejnovějším projektem je Lávka Dagmar Šimkové nad Václavským jezem.

Pro turistiku jsou významné i nejbližší mostní stavby mimo území města – Zátavský most proti proudu Otavy a Plynová lávka po jejím toku.

nahoru