PRODUKTYCykloturistika › Z Píseckých hor do údolí Blanice

Z Píseckých hor do údolí Blanice

Během tohoto výletu nejprve vyjedete do zalesněných Píseckých hor, odkud sestoupíte do Jihočeských pánví. Uvidíte malebné vesničky proslulé z lidových písní, jejich návsi a kostelíky i zajímavosti jako ojedinělé hřbitovní básně či geologické útvary, tzv. myšenská slunce. Užijete si krajinu rybníků a poklidného dolního toku řeky Blanice.
Písek – Písecké hory – Albrechtice nad Vltavou – Nuzov – Žďár – Myšenec – Klokočín – Maletice – Heřmaň – Ražice – Putim – Písek (trasa zde)
Výlet můžete začít opět v Písku u Kamenného mostu. Cyklotrasa 1015 vás z města vyvede do ulice Na Trubách. Tady po asfaltové cestě budete stoupat do lesů Píseckých hor. V lokalitě U Vodáka se můžete zastavit u obůrky s daňčí a mufloní zvěří. Za zahrádkářskou kolonií Vohybal budete mírně klesat kolem samot Flekačky a moderní dřevěné budovy Lesovny až k úpatí dalšího táhlého kopce.
Za sídlem dnešních píseckých „lesopánů“ vás na delší dobu pohltí smíšený les Píseckých hor, kdysi loveckého revíru českých králů, rejdiště zlatokopů i loupežníků. Cestou se během mírného lesního stoupání můžete občerstvit kvalitní pramenitou vodu ze studánky „U Dobré vody“.
Jízdu po lesní asfaltové cyklotrase můžete na Novodvorském kříži přerušit a po červené turistické značce se pěšky 1 km vydat k rybníku Němec, který je nejmalebnější vodní plochou Píseckých hor. V obklopení hustého lesa připomíná šumavské jezero. Po lávce přejděte na ostrůvek, posaďte se na lavičku a odpočívejte v lůně jihočeské přírody.
Po cyklotrase 1015 pokračujte dál na Paseckou křižovatku a k táhlému sjezdu kolem hájovny Kopaniny do Albrechtic nad Vltavou. Možná tady si uvědomíte, že hřeben Píseckých hor, který se vrchem Mehelník zvedá do výše 632 metrů, přepažuje údolí a povodí dvou hlavních jihočeských řek, Vltavy a Otavy s jejím přítokem Blanicí. Až vyjedete z lesa do zemědělské krajiny, otevře se vám panoramatický výhled na Albrechtice nad Vltavou.
V obci před sebou uvidíte sněhově bílou věž románského kostela svatého Petra a Pavla. V ohradní zdi jeho hřbitova ve 40. letech 19. století farář Cíza zřídil téměř stovku kapliček s vymalovanými světci a veršovanými náhrobními nápisy. Uvnitř kostela jsou k vidění románské fresky.
Z centra Albrechtic se pak vydejte kousek zpět a po silnici směr Písek. Držte se cyklistické trasy 1091. Budete naposledy stoupat do lesů Píseckých hor. Před obcí Paseky 1091 pokračuje málo frekventovanou silničkou doleva. Protnete vesničku Nuzov, přes kterou kdysi vedla císařská cesta z Budějovic do Písku.
nahoru