PRODUKTYCykloturistika › Po stopách králů a knížat k Orlické přehradě

Po stopách králů a knížat Orlické přehradě

Výlet ke králi českých hradů – Zvíkovu vás zavede k Orlické přehradní nádrži na soutoku Otavy s Vltavou. Na Zvíkově vás možná bude pokoušet proklínaný rarášek. Opět si užijete plejády jihočeských vesnic. Cestou minete dva minipivovary a jedny lázně. Pro prodloužení výletu k zámku Orlík můžete také využít lodní dopravu po Orlické přehradě na trase Zvíkov-Orlík (www.orlickalodni.cz). Délku cyklistického výletu si můžete zkrátit, pokud využijete víkendový cyklobus z Písku na Zvíkov/Orlík (www.cyklotrans.cz). 
Písek – Vojníkov – Tukleky – Oslov – Zvíkovské Podhradí – hrad Zvíkov – zámek Orlík – Staré Sedlo – Nevězice – Varvažov – Ostrovec – Vráž – Zlivice – Borečnice – Topělec – Písek (trasa zde)
Z centra Písku tentokrát vyjedete severním směrem. Projet byste měli Vojníkovem. Můžete si vybrat ze dvou tras. Buď se vydat po silniční cyklotrase 1149 nebo delší cestou po pravém břehu Otavy, kterou jsme popsali u 3. výletu, za plynovou lávkou zvolíte jednu z možností zahnout doprava a mírným stoupáním vyjet k Vojníkovu.
Za vesnicí vás čeká táhlé stoupání do kopce. Terén se přehoupne, až když vjedete do lesa. Trasa vás pak svede do údolí, kde protnete vesničku Tukleky. Dál budete pokračovat po silnici až do Oslova. Tam vás ukazatele nasměrují na nedaleké Zvíkovské Podhradí. Na konci vesnice si vlevo všimněte cenných božích muk ze 17. století, která inženýr Pavel Pavel dokázal posunout o několik metrů. 
Po silnici pohodlně dojedete až do Zvíkovského Podhradí. Tato obec vám může nabídnout zázemí pěkného koupaliště i jednoho z prvních českých minipivovarů, který se nachází vlevo za obecní zástavbou při průjezdu k hradu Zvíkov. Dál budete pokračovat pořád rovně až k Písecké bráně, jež spolu s 32 m vysokou věží bergfrit vytváří známou siluetu památky, která je označována za krále mezi českými hrady. V magické poloze na místě starého keltského oppida na ostrohu vysoko nad soutokem Otavy a Vltavy hrad založil na začátku 13. století český král Přemysl Otakar I. Karel IV. zde před vybudováním Karlštejna uložil české korunovační klenoty.
Až projdete branou k jádru hradu, všimněte si vpravo neopracovaných žulových bloků, z nichž je postavena věž Markomanka. Její jméno odráží spekulace, že je pozůstatkem opevnění ještě z dob pravěku, kdy tu žil národ germánských Markomanů. Tajemné jsou značky na kamenných blocích věže. Podle některých jde o dávné runové písmo. Dnes se však kloníme k názoru, že jde o znaky stavební huti, která budovala i písecký most nebo hrad.
Doporučujeme zaplatit si vstup do objektu. Určitě vás zaujmou dvoupodlažní arkádové ochozy kolem nádvoří, hradní kaple s freskami svatých, zákristie s tajemnými malbami nebo pokoje z renesanční éry, kdy hrad užíval rod Švamberků. Vyšplhat se můžete i na ochoz Markomanky, odkud se pokocháte výhledem na soutok Otavy vlevo s Vltavou po pravé straně.
Pokud se budete chtít vydat lodí k zámku Orlík, sejděte branou u Červené věže k přístavišti. Orlická lodní doprava v létě provozuje pravidelné spojení Zvíkova a Orlíka. Plavba trvá přibližně hodinu a kola si za příplatek můžete vzít na palubu. Během jízdy lodí poplujete po hladině druhé největší vodní plochy v Česku. Žulové skály, které lemují vodní hladinu, před napuštěním Orlické přehrady svíraly kaňon Vltavy. Před koncem plavby podplujete technicky unikátní Žďákovský most, jenž se v délce 543 metrů vypíná 50 m nad hladinou a nechvalně proslul kauzou „orlických vražd“.
Loď opustíte pod zámkem Orlík. Ten dnes vypadá jako vodní palác, ale když byl ve středověku založen, měl podobu hradu – orlího hnízda na vysoké skále. V 19. století se stal rezidencí schwarzenbergské sekundogenitury a získal romantickou zámeckou podobu. Při komentované prohlídce si můžete prohlédnout interiéry objektu, jehož majitelem je Jan Nepomuk Schwarzenberg. Doporučujeme procházku zámeckým parkem nebo vycházku k hrobce Schwarzenbergů.
Pak se vydáte na cestu zpět do Písku. Červená turistická značka vás kolem kaple Jana Nepomuckého povede do prudkého kopce, na němž se jen asi půl kilometru zámku nachází Staré Sedlo. Za obcí protnete silnici č. 19 a po cyklistické trase 1157 pojedete směrem na Probulov. Za touto obcí odbočíte na trasu 31A, přes Nevězice až do Varvažova.
Vynecháte-li návštěvu zámku Orlík, vraťte se přes obec Zvíkovské Podhradí na hlavní silnici, zabočte doprava, kde přes jedno z mostních dvojčat přejedete vzedmuté vody Otavy. Vyplatí se odbočka do Varvažova – obce se zachovalou lidovou architekturou a zámečkem, kterou můžete znát z filmu Je třeba zabít Sekala. Po barokním mostě překonáte říčku Skalici.
Za vesnicí přejedete silnici č. 121 a po cyklotrase 31 budete stoupat do Horního Ostrovce. Z něj sjedete do údolí říčky Lomnice a do vesničky Dolní Ostrovec. Tam opustíte trasu 31 a po silnici na Vráž pojedete po trase 1158. Čeká vás několik kilometrů cesty lesem. Až z něj vyjedete, ocitnete se v lázeňské obci Vráž. A na jejím konci vlevo můžete odbočit k novogotickému zámku, který si jako letní sídlo nechala ve druhé polovině 19. století vystavět knížecí rodina Lobkowiczů. V areálu rezidence jsou dnes lázně, které využívají místní rašelinu. Vy se můžete projít zámeckým parkem, nahlédnout do historizujícího prostoru recepce nebo navštívit zdejší restauraci.
Za areálem zámku můžete zahnout doleva na Otavskou cyklistickou cestu č. 12 a jet přes Borečnici do Písku. Nebo zůstanete na trase 1158 a dojedete do obce Čížová, v jejímž zámku funguje další minipivovar na vaší trase. Odtud se můžete do Písku vrátit např. celkem nenáročnou cestou po 1158 přes vesničky Zlivice, Borečnice a Topělec.
nahoru