ukaž
mapu
ukaž
foto
AKTUÁLNĚ › Po řece Otavě za vorem vor

Po řece Otavě za vorem vor

Po řece Otavě za vorem vor
v jarech a letech odplouvaly,
míjely v dálku, zrozenci hor,
a my se za nimi dívávali.

I verše z básně Fráni Šrámka "Písecká" dokládá, že město Písek je spojeno se starobylou tradicí voroplavby, která je dokonce zapsaná na Seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

Pískem vory proplouvaly a také se zde vorové prameny vázaly – vaziště „Na Bělidle“ bývalo proti ostrovu a tzv. „nové vaziště“ vzniklo pod městem. U Smetáka a na ostrově byly situovány plavecké hospody. Na jezu u Podskalského mlýna se z každého voru se vybíralo clo. Město Písek rovněž od 20. let 18. století patřilo mezi nejvýznamnější podnikatele na Otavě. Tuto tradici si v r. 2024 připomeneme prostřednictvím řady aktivit.

Již od loňského června je na prostranství před Kulturním domem k vidění ukázka vorové tabule, která bude v polovině dubna doplněna výstavními panely k tématu Voroplavba na Otavě. Během letních prázdnin se zde uskuteční cyklus pořadů s přednáškami o voroplavbě, hraním plaveckých písniček a tvůrčími dílnami.

Letošní Sochy z písku v Písku budou rovněž věnovány tématu voroplavby a představí příběh dřeva, řeky a lidí od vody. Otevření galerie na náplavce řeky Otavy proběhne souběžně s akcí Pískoviště v pátek 17. května ve 14 hodin.

Fenoménu vorařství se dotknou i další tradiční akce, jako je Mezinárodní setkání harmonikářů (6. dubna), Duhové divadlo (12.–15. června) nebo Mezinárodní folklorní festival (22.–25. srpna). Galerie Dragoun pak na 25. května připravila rodinný malířský workshop "Řeka Otava a vory" a v září se můžete těšit na výstavu vzniklých děl.


Další
nahoru