PRODUKTYVýlety s dětmi › Prácheňské muzeum

Prácheňské muzeum

Tuto instituci najdete ve zdech středověkého královského hradu. Regionální muzeum pak v něm sídlí již od roku 1902 a v roce 1996 jeho nově rekonstruovaná podoba získala prestižní ocenění Evropské muzeum roku.
Vedle stálých expozic (Pravěk a doba slovanská, Počátky hradu a města Písku, Dějiny regionu, Chráněná území Písecka, Nerostné bohatství, Kulturní tradice Písecka, Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství, Písecký venkov 19. století a Obrazová galerie českých panovníků) muzeum stále častěji své návštěvníky zve na prestižní výtvarné výstavy, workshopy a cykly zajímavých přednášek.
Místním unikátem je bezesporu expozice živých ryb. V deseti akváriích máte možnost vidět na dvacet druhů sladkovodních ryb.

Prácheňské muzeum spravuje i nedaleký památník Adolfa Heyduka, pozorovací věž v přírodní rezervaci i expozice muzea v Protivíně.

nahoru