ukaž
foto
ukaž
mapu
PRODUKTYPísek – město v moři lesů › Písecké hory

Písecké hory

Na východní okraj města Písku navazuje pás lesů, který se odsud táhne 15 km jihovýchodním směrem. Vrchovina na rozvodí Otavy/Blanice a Vltavy je nazývaná "Písecké hory". Tento název není odvozován od hornatého terénu, ale od těžby zlata, která zde kvetla mezi 14. a 16. století. Nejznámější zlatodoly jsou v oblasti Havírek a Komety. Po vytěžení zlatonosných křemenných žil se od dolování upustilo a šachty jsou již zasypané a nepřístupné.

Lesy Píseckých hor historicky patřily českým králům. Trvale přešly do vlastnictví města Písku v 16. století, ale vázala se k nim povinnost dodávky dřeva nebo finanční renty pro Pražský hrad. Držení lesů zůstalo v majetku města do roku 1959, kdy městské lesy byly jako jedny z posledních převedeny pod správu státních lesů. Po politických změnách v roce 1989 zde začalo město opět hospodařit.

Nejvyšší horou Píseckých hor je Velký Mehelník (632 m n. m.).

Doprava:

V letním období zde projíždí linka MHD Písek č. 7 na Živec.

Možnosti parkování:

 • U Tří rybníků – u hráze rybníku Bašta
 • U Tří rybníků – U Vodáka
 • U Malířských – naproti restauraci U Malířských
 • Vohybal – u zahrádkářské kolonie
 • Na Flekačkách
 • Na Křižatkách
 • Nový Dvůr – na konci vsi
 • Paseky – u hájenky
 • Paseky – pod vrchem Chlum
 • Mlaka – u lesa
 • Údraž – u lesa
 • Nová Ves – Zelendárky
nahoru