ukaž
mapu
ukaž
foto

Na Americe

Jedná se o část lesa, který přímo navazuje na město. Původní název Vyhlídky pochází z dob, kdy tato oblast nebyla zalesněná a nabízela krásné výhledy do okolí. Území nejprve sloužilo jako obecní pastviny. Později, na konci 19. století, bylo území rozděleno na parcely, které byly pronajímány chudším obyvatelům na pěstování zemědělských plodin. To mělo zabránit odchodu chudých lidí do Ameriky. Zde má původ druhý název oblasti – Na Americe. Pěstování zemědělských plodin však nebylo úspěšné. Z tohoto důvodu se přistoupilo k postupnému zalesnění – zčásti cizokrajnými dřevinami, o které se zasloužil písecký lesmistr Josef Zenker a jeho nástupce Karel Knapp.

Vzhledem k blízkosti k městu je tato oblast hojně navštěvovaná pěšími turisty. Procházejí ji dvě hlavní stezky.

Sportovní stezka v lese Amerika
Začátek: okraj lesa Na Americe (500 m od parkoviště u rybníku Bašta)
Konec: hřebenová cesta Na Americe (800 m od parkoviště Vohybal)
25 stanovišť včetně odpočinkových míst, 3 km
Náročnost: střední; lesní terén, vhodné pro pěší (nikoliv kola či kočárky), prvky pro seniory

Cesta drahokamů
Nejstarší naučná stezka Píseckých hor vede přes zajímavá místa příměstské části lesů. Na jednotlivých zastaveních prostřednictvím informačních tabulí seznamuje se zajímavostmi z přírody živé i neživé. Upozorňuje zejména na mineralogickou pestrost oblasti.
Začátek: Na Americe, za dětským domovem
Konec: V Živci
21 zastávek, 7 km
Náročnost: střední; lesní terén, vhodné pro pěší (nikoliv kola či kočárky)

V lese Amerika je také umístěno několik připomínek naší minulosti: Rašínův pomník, Pomník 1. světové války, Skautský pomník a pomník Píseckého lesnictví.


Další
nahoru