ukaž
mapu
ukaž
foto

U Vodáka

Nad východní částí Písku zvanou Logry se nachází romantické údolí "U Vodáka". Označené je podle vodáků, kteří zajišťovali přísun zdejších vod do města, kam byla vedena dřevěnými trubami. Dominantním prvkem krajiny jsou čtyři rybníky (přesto se ujal místní název "U Tří rybníků") obklopené lesy a malebnými zahrádkami. Procházkou kolem rybníků dojdete až k obůrce s mufloní a dančí zvěří, odkud je z posedu možné pozorovat pasoucí se nebo odpočívající zvěř.
Náročnost: nízká, vhodné i pro kočárky, k dispozici jsou odpočinková místa

Lokalita je vhodná jako východiště pro další vycházky a výlety do Píseckých hor, je zde možné zaparkovat.

Přímo u rybníků jsou umístěny informační tabule popisující fungování rybníků a jejich ekosystémy. Pozornost je věnována i historii místa a problematice obojživelníků v přírodním parku Písecké hory.

Vychází odsud Cesta bolestných kamenů. 14 zastavení ukazuje bolesti moderního člověka. Na Vyhlídce píseckých lesníků po zdolání 1,5 km je pak symbol Naděje.
Náročnost: střední, část cesty vede po asfaltové silnici, závěr lesním terénem vhodným pouze pro pěší

Údolím prochází okružní naučná stezka „Od Ptáčkovny k Živci“, vedoucí od Ptáčkovny kolem lokality „U Honzíčka“ k Živci a dále na rozhlednu na Kraví hoře. Odtud se stáčí a přes Vyhlídku píseckých lesníků vede zpět na Ptáčkovnu. (Další okruh zvaný „Od Ptáčkovny k Caisům“ je pak veden od bývalého hostince směrem k řece Otavě.)
10 zastávek, 8,5 km
Náročnost: střední; lesní terén, vhodné pro pěší (nikoliv kola či kočárky)

Nedaleko také vychází naučná stezka „Lesní dřeviny“. Na 1kilometrové trase 19 zastávek popisuje a ukazuje hlavní a některé vedlejší dřeviny zdejších lesních porostů (dub letní, dub červený, olše lepkavá, topol černý, smrk ztepilý, javor horský, třešeň ptačí, bříza bradavičnatá, habr obecný, jeřáb břek, borovice vejmutovka, dub zimní, buk lesní, jedle bělokorá, borovice lesní, modřín opadavý, douglaska tisolistá (USA), topol osika, lípa srdčitá).
Náročnost: střední; lesní terén, vhodné pro pěší (nikoliv kola či kočárky)


Předchozí
nahoru